Foto Rittig

Používáme blesk – základní režimy blesku

Blesk je používán z mnoha důvodů, nejčastějším z nich je nutnost dodatečného osvětlení záběrů.


Blesk je používán z mnoha důvodů, nejčastějším z nich je nutnost dodatečného osvětlení záběrů, kde přirozené světlo nestačí ke správné expozici. Dnes si probereme si základní možnosti využití blesku, které digitální fotoaparáty nabízí.

Automatické spuštění blesku

Tuto volbu je dobré využít, nechcete-li ztrácet čas přemýšlením, nebo prostě nevíte, zda blesk použít či nikoliv. Velmi vhodné řešení pro začínající fotografy. Fotoaparát automaticky spustí blesk s určitou intenzitou, pokud jsou okolní světelné podmínky nedostatečné nebo pokud fotografujete v silném protisvětle.

Vynucení blesku

Touto volbou přinutíte fotoaparát použít blesk bez ohledu na světelnou hladinu, tedy i za plného slunce. Jeho využití má smysl zejména při fotografování za šera, kdy se fotoaparát snaží vyřešit situaci zvýšením citlivosti nebo prodloužením expozice. Dále fotíme-li za slunečního počasí v protisvětle.

Redukce červených očí

Při fotografování s bleskem vzniká efekt červených očí. Touto volbou dojde k potlačení tohoto negativního efektu. Blesk nastaví synchronizační čas a odpálí blesk (několik krátkých předblesků za sebou) a zároveň se softwarově při generování obrázku odstraní červeň z očí. Jeho použití není vždy efektivní a má to i své nevýhody. Dojde k sekundovému zpoždění mezi stisknutím spouště a samotnou expozicí. Fotografovaný subjekt mezitím již může ztratit výraz, gesto a je nutné zajistit stabilitu fotoaparátu.

Zakázání blesku

V tomto režimu blesk nepracuje ani ve velmi nízké hladině osvětlení. Někdy je použití této volby nařízené jako například v muzeu, v ZOO apod. Dále vypnutý blesk využijeme, fotíme-li za jasného dne, západ slunce, při fotografování přes sklo, nebo pokud by blesk na vzdálený objekt nedosáhl. Blesk vestavěný ve fotoaparátu má dosah maximálně do několika metrů a vzdálenější objekty nemá šanci osvětlit.

Blesk do pomalého času (slow flash)

Tento režim spustí blesk bez ohledu na světelnou hladinu podobně jako režim „vynucený blesk“, ale nenastavuje synchronizační čas, spokojí se s automatem nastavenou hodnotu doby osvitu. Použijeme při focení v protisvětle a k projasnění stínů. Některé automaty nabízí tuto volbu spolu s redukcí červených očí.{##}